eDarmowe

 

06 lipca 2018

#CASHBACK PRODUKTY DO PRANIA #SURF

 

W promocji bierze udział każdy jednorazowy zakup produktu / produktów promocyjnych zakupionych za łączną kwotę minimalną 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) w okresie od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.

 

W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

 

1. Kupić w czasie trwania promocji dowolnie wybrany produkt promocyjny lub produkty promocyjne w sklepie Biedrionka:

 

- Kapsułki do prania Surf Iris & Spring Rose 42w
- Kapsułki do prania Surf White Orchid & Jasmine 42w
- Kapsułki do prania Surf Tropical Lilly & Ylang Ylang 42w
- Żel do prania Surf Tropical Lilly & Ylang Ylang 3l
- Żel do prania Surf Hawaiian Dream 3l
- Proszek do prania Surf Hawaiian Dream 3,9kg
- Proszek do prania Surf Tropical Lilly & Ylang Ylang 3,9kg

 

2.  Dokonać zapłaty za produkt/produkty promocyjny,

 

3. Koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu produktu/produktów promocyjnych,

 

4. Dokonać prawidłowego zgłoszenia do promocji poprzez stronę internetową promocji (wypełniając formularz zgłoszeniowy do promocji), w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.07.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.07.2018 r., zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.2 regulaminu

 

Link: https://www.przetestujsurf.pl/

 

Promocja została podzielona na 4 (słownie: cztery) etapy tygodniowe, które odpowiadają następującym okresom: 

I etap tygodniowy trwać będzie od 01.07.2018 r. do 08.07.2018 r., 

II etap tygodniowy trwać będzie od 09.07.2018 r. do 15.07.2018 r., 

III etap tygodniowy trwać będzie od 16.07.2018 r. do 22.07.2018 r., 

IV etap tygodniowy trwać będzie od 23.07.2018 r. do 31.07.2018 r.

 

W każdym tygodniu będzie 1000 zwrotów

 

Informujemy, że w związku z odbywającą się promocją cenową w sieci Biedronka zakupy dokonane w okresie 05.07 do 14.07.2018 r. w cenie promocyjnej 19.99 PLN uprawniają do udziału w promocji.

 

#CASHBACK PRODUKTY DO PRANIA #SURF

Email: info.edarmowe@gmail.com

 

© 2018 Edarmowe - darmowe próbki i gratisy