eDarmowe

 

29 czerwca 2020

W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

− kupić w czasie trwania promocji dowolnie wybrany produkt promocyjny, 

− dokonać zapłaty za produkt promocyjny,

− koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu produktu promocyjnego, − dokonać prawidłowego zgłoszenia do promocji poprzez stronę internetową promocji (wypełniając formularz zgłoszeniowy do promocji), w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.04.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.06.2020 r., przed wyczerpaniem puli dziennej zwrotów, 

 

Łączna ilość zwrotów w niniejszej promocji wynosi 9.100 sztuk (słownie: dziewięć tysięcy sto), tj. po 100 (słownie: sto) sztuk zwrotów w każdym etapie dziennym promocji (z tym zastrzeżeniem, że zwroty nieprzyznane/niewydane w danym etapie dziennym przechodzą do kolejnego etapu dziennego i zwiększają pulę zwrotów w kolejnym etapie

 

Więcej informacji tutaj:

 

Link do promocji:

https://www.promocjeunilever.pl/kaszeknorr

 

Regulamin:
https://www.promocjeunilever.pl/promotions/kaszeknorr/regulamin_zwrot.pdf?t.1

 

 

 

Darmowa kasza od #knorr

Email: info.edarmowe@gmail.com

 

© 2018 Edarmowe - darmowe próbki i gratisy