eDarmowe

 

13 stycznia 2019

Akcja jest organizowana na stronie internetowej grzaniecgalicyjski.pl (dalej „Strona Akcji”) oraz za pośrednictwem portali społecznościowych Instagram i Facebook.

 

W Akcji mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Akcji ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Ponieważ Akcja jest organizowana za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram oraz Facebook, dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Akcji jest posiadanie profilu w wyżej wymienionych serwisach społecznościowych.

 

Aby wziąć udział w Akcji należy w terminie od dnia 8.01.2019 do dnia 18.01.2019 prawidłowo wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na Stronie Akcji.

Prawidłowo wypełniony Formularz musi zawierać:

  • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział w Akcji oraz jej adres e-mail,
  • Oświadczenie, że osoba zgłaszająca udział w Akcji jest osobą pełnoletnią,
  • Oświadczenie, że osoba zgłaszająca udział w Akcji zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia,
  • Odpowiedź na pytanie ankietowe zawarte w Formularzu,
     

W pierwszym etapie Akcji, spośród wszystkich zgłoszeń do Akcji Organizator dokonuje wyboru 250 Uczestników (zwanych dalej: „Ambasadorami“). Wybór dokonywany jest w oparciu o najciekawsze odpowiedzi udzielone na pytanie otwarte zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

 

Każdy z Ambasadorów otrzymuje zestaw zawierający trzy butelki Grzańca Galicyjskiego (750ml).

 

Każdy może tylko raz zgłosić swój udział w Akcji wypełniając Formularz, kolejne zgłoszenia złożone przez tą samą osobę, nie będą brane pod uwagę.

 

Nagrody w drugim etapie Akcji otrzymują Ambasadorzy, którzy od dnia 20.01.2019 do dnia 24.02.2019 najciekawiej i najbardziej kreatywnie wykonali przynajmniej jedno zadanie konkursowe, a efekt realizacji zadania konkursowego (np. zdjęcie) umieścili na swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram z hashtagiem akcji: #jedynytaki oraz nie usunęli ani nie ukryli przed znajomymi tego materiału na swoim profilu do dnia 30.04.2019.


 

Darmowe testowanie #GRZAŃCA GALICYJSKIEGO

Email: info.edarmowe@gmail.com

 

© 2018 Edarmowe - darmowe próbki i gratisy