eDarmowe

 

30 sierpnia 2019

TESTOWANIA NIVEA MEN – BALSAM DO ZAROSTU

 

Zgłoszenie do Testu polega na wyborze produktu do testowania oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte: „Z zarostem czy na gładko - co wolisz i dlaczego?”. Odpowiedź na pytanie otwarte może składać się maksymalnie z 250 znaków ze spacjami, ze wszystkich nadesłanych odpowiedzi będą wybrane najlepsze na zasadach określonych w Regulaminie.

 

Link: https://www.nivea.pl/moja-nivea/testy-i-konkursy/natychmiastowa-ulga-dla-skory-i-krotkiej-brody-114

 

Regulamin: 

https://www.nivea.pl/-/proxy/web/666D0796-1525-2946-26E6-B27A6E78CD60/-/30/club/regulamin/117

 

Jury wybierze 100 najciekawszych zgłoszeń do Testu, którym zostanie przyznana nagroda, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

Przebieg I etapu Testu (22 sierpnia do 22 września 2019 r.) – Zgłoszenia Uczestników Testu jest następujący:

 

  1. Uczestnik Testu musi wybrać produkt, który podlega przetestowaniu oraz odpowiedzieć na pytanie otwarte „Z zarostem czy na gładko - co wolisz i dlaczego?”
  2. Uczestnik Testu może dokonać zgłoszenia jeden raz w Okresie trwania Testu

 

Przebieg II etapu Testu – wybór zwycięzców jest następujący: 

 

  1. Jury wyłoni 100 najlepszych jego zdaniem zgłoszeń, które zostaną zwycięskimi i nagrodzonymi. Przy podejmowaniu decyzji Jury kieruje się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką pytania otwartego. 
  2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej i w stosunku do każdego Zwycięzcy Testu zostanie podana e-mailem do 30 września 2019r. dla 100 Zwycięzców Testu.
  3. W e-mailu, o którym mowa powyżej każdy Zwycięzca Testu otrzyma link, pod którym będzie musiał podać adres wysyłki w ciągu 7 dni od dostarczenia e-maila. Podanie adresu pod tym linkiem jest warunkiem wydania nagrody.
  4. Jeśli w ciągu 7 dni Zwycięzca Testu nie poda adresu wysyłki, wówczas Jury wybierze w ciągu 4 dni kolejnych Zwycięzców Testu, a procedura wydania nagrody jest identyczna dla nowego Zwycięzcy Testu jak wspomniana powyżej.

 

Zwycięzcy Testu po przetestowaniu produktów zostaną poproszeni mailowo o wypełnienie ankiety z wyrażeniem opinii na temat przetestowanych produktów na Stronie Internetowej. Wyrażenie opinii jest dobrowolne.

 

 

DARMOWY BALSAM DO ZAROSTU #NIVEA

Email: info.edarmowe@gmail.com

 

© 2018 Edarmowe - darmowe próbki i gratisy