eDarmowe

 

02 grudnia 2022

Wypróbuj za darmo Pur” 

 

https://100procentsatysfakcji.pl/promocja-pur/#home

 

W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

 

a) kupić jednorazowo w czasie trwania promocji minimum dwa dowolnie wybrane produkty promocyjne, zgodnie z zapisami pkt. 1.4 i pkt. 1.5 regulaminu,

 

b) dokonać zapłaty za produkty promocyjne,

 

c) koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu produktów promocyjnych (w przypadku gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu wielu produktów promocyjnych, uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia dwóch dowolnie wybranych produktów promocyjnych),

 

d) dokonać prawidłowego zgłoszenia do promocji, poprzez stronę internetową promocji (wypełniając formularz zgłoszeniowy do promocji). Zgłoszenie musi być dokonane w terminie od godziny 00:00:00 dnia 14.11.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 11.12.2022 r. (przed wyczerpaniem puli zwrotów), zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.2 regulaminu.

 

Promocja trwa od dnia 14.11.2022 r. do dnia 11.12.2022 r. albo do wyczerpania całkowitej puli zwrotów, która wynosi łącznie 7.500 sztuk.

 

Promocja została podzielona na 4 etapy, które odpowiadają następującym okresom:

− I etap promocji trwa od godziny 00:00:00 w dniu 14.11.2022 r. do godziny 23:59:59 w dniu 20.11.2022 r.,

− II etap promocji trwa od godziny 00:00:00 w dniu 21.11.2022 r. do godziny 23:59:59 w dniu 27.11.2022 r.,

− III etap promocji trwa od godziny 00:00:00 w dniu 28.11.2022 r. do godziny 23:59:59 w dniu 04.12.2022 r.,

− IV etap promocji trwa od godziny 00:00:00 w dniu 05.12.2022 r. do godziny 23:59:59 w dniu 11.12.2022 r.

 

Pula zwrotów w każdym etapie wynosi 1.875 sztuk,

 

Strona internetowa promocji – www.100procentsatysfakcji.pl

 

Regulamin:

https://100procentsatysfakcji.pl/promocja-pur/regulaminy/Regulamin%20promocji%20cashback%20Henkel%20-%20PUR.pdf

 

 

darmowy płyn do naczyn pur

Email: info.edarmowe@gmail.com

 

© 2018 Edarmowe - darmowe próbki i gratisy