eDarmowe

 

10 października 2018

NUTELLA B-READY ZWROT 15PLN #CASHBACK

 

Warunkiem udziału w Promocji jest:

  1. Zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w okresie trwania Promocji
  2. Zachowanie do dnia 31 grudnia 2018 r. dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego dokonanego w okresie od 1 października 2018 r. do
    15 listopada 2018 r. w postaci paragonu fiskalnego
  3. Zgłoszenie się przez Uczestnika do Promocji w terminie od 1 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r. poprzez zarejestrowanie przez Uczestnika
    na stronie internetowej www.nutella.pl w zakładce dotyczącej Promocji

    Link: https://www.nutella.com/pl/pl/nutella-bready-promocja

 

Uczestnik Promocji, który spełni warunki Promocji określone w Regulaminie otrzyma zwrot części lub całości ceny za nabyty Produkt Promocyjny („Zwrot”) w wysokości ceny brutto zakupionego jednego Produktu Promocyjnego wskazanej na dowodzie jego zakupu do kwoty 15 złotych brutto. 

 

Po spełnieniu przez Uczestnika warunków wskazanych w Regulaminie w terminie do 30 dni od daty Zgłoszenia Zwrot zostanie przekazany na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Formularzu. Przelewy realizowane będą na rachunki bankowe prowadzone przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich. 

 

Promocja trwa od 1 października 2018 r. do 15 stycznia 2019 r., przy czym okres, w którym zakup Produktu Promocyjnego umożliwia wzięcie udziału w Promocji rozpoczyna się w dniu 1 października 2018 r. i kończy w dniu 15 listopada 2018 r. Nabycie Produktu Promocyjnego musi mieć miejsce przed dokonaniem Zgłoszenia.

 

Regulamin: 

https://breadyogolnopolskietestowanie.pl/regulamin-nutella-b-ready.pdf

NUTELLA B-READY ZWROT 15PLN #CASHBACK

Email: info.edarmowe@gmail.com

 

© 2018 Edarmowe - darmowe próbki i gratisy