eDarmowe

 

16 września 2021

Od 13.09.2021 do 17.10.2021 lub wyczerpania puli zwrotów trwa konsumencka sprzedaż premiowa pod nazwą "Przetestuj za darmo - Meglio!"

Aby wziąć w niej udział należy dokonać jednorazowo zakupu minimum jednego produktu marki Meglio , który jest wskazany w zał. nr 1 do regulaminu promocyjnego a nastepnie zgłosić się na stronie www.przetestujmeglio.pl

 

Całkowita pula zwrotów, wynosi łącznie 12 500 sztuk. Zwroty przyznawane są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania puli zwrotów, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze, tj. upływ terminu albo wyczerpanie puli zwrotów.

 

Promocja została podzielona na 5 (słownie: pięć) etapów, które odpowiadają następującym okresom:

− I etap promocji trwa od godziny 00:00:00 w dniu 13.09.2021 r. do godziny 23:59:59 w dniu 19.09.2021 r.,

− II etap promocji trwa od godziny 00:00:00 w dniu 20.09.2021 r. do godziny 23:59:59 w dniu 26.09.2021 r.,

− III etap promocji trwa od godziny 00:00:00 w dniu 27.09.2021 r. do godziny 23:59:59 w dniu 03.10.2021 r.,

− IV etap promocji trwa od godziny 00:00:00 w dniu 04.10.2021 r. do godziny 23:59:59 w dniu 10.10.2021 r.,

− V etap promocji trwa od godziny 00:00:00 w dniu 11.10.2021 r. do godziny 23:59:59 w dniu 17.10.2021 r.

 

Pula zwrotów w każdym etapie wynosi 2.500 sztuk, przewidziano nagrodę w postaci zwrotu jednak nie wyższej niż maksymalna kwota zwrotu wynosząca 14,99zł!

 

Szczegóły w regulaminie poniżej.

regulamin_promocji_cashback_bolton_-_przetestuj_za_darmo_-_meglio_2021_11.08.2021.pdf (smolar.pl)

 

Informacje ze strony:

Promocja "Przetestuj za darmo - Meglio!" | smolar

Przetestuj za darmo - Meglio!

Email: info.edarmowe@gmail.com

 

© 2018 Edarmowe - darmowe próbki i gratisy