eDarmowe

 

03 października 2018

Promocja została podzielona na 6 (słownie: sześć) etapów tygodniowych,
które odpowiadają następującym okresom:
- I etap tygodniowy trwać będzie od 17.09.2018 r. do 23.09.2018 r.,
- II etap tygodniowy trwać będzie od 24.09.2018 r. do 30.09.2018 r.,
- III etap tygodniowy trwać będzie od 01.10.2018 r. do 07.10.2018 r.,
- IV etap tygodniowy trwać będzie od 08.10.2018 r. do 14.10.2018 r.,
- V etap tygodniowy trwać będzie od 15.10.2018 r. do 21.10.2018 r.,
- VI etap tygodniowy trwać będzie od 22.10.2018 r. do 28.10.2018 r

W każdym etapie tygodniowym pula zwrotów (pula tygodniowych zwrotów) wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) zwrotów, łącznie w całym okresie promocji pula zwrotów wynosi maksymalnie 6.000 (słownie: sześć tysięcy) zwrotów.
Zwroty są realizowane w każdym etapie tygodniowym według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania puli tygodniowych zwrotów, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

 

Przekazanie zwrotów pieniędzy będzie dokonywane na bieżąco w miarę spływu zgłoszeń, nie wcześniej jednak niż 21 dni po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do promocji i nie później niż do dnia 30.11.2018 r

 

Jeden uczestnik może otrzymać w całym okresie trwania promocji maksymalnie jeden zwrot pieniędzy za jeden dowolnie wybrany produkt promocyjny, zwany dalej „zwrotem”.

 

W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:


− kupić jednorazowo w czasie trwania promocji dowolnie wybrany produkt promocyjny
− dokonać zapłaty za produkt promocyjny,
− koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu produktu promocyjnego,
− dokonać prawidłowego zgłoszenia do promocji poprzez stronę internetową
promocji (wypełniając formularz zgłoszeniowy do promocji), w terminie od 
godziny 00:00:00 dnia 17.09.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 28.10.2018 r.

 

Lista produktów promocyjnych wraz z przypisanymi kwotami maksymalnych zwrotów:

Somat Gold 10 tabletek 14,99 zł
Somat Gold 18 tabletek 25,99 zł
Somat Gold 20 tabletek 25,99 zł
Somat Gold 36 tabletek / Somat Gold Lemon 36 tabletek 39,99 zł
Somat Gold 40 tabletek / Somat Gold Lemon 40 tabletek 39,99 zł
Somat Gold 45 tabletek 44,99 zł
Somat Gold 50 tabletek 44,99 zł
Somat Gold 54 tabletki / Somat Gold Lemon 54 tabletki 54,99 zł
Somat Gold 60 tabletek 54,99 zł
Somat Gold 72 tabletki 54,99 zł
Somat Gold 80 tabletek 54,99 zł

 

Link: https://www.somatgold.pl/#zasady

 

Regulamin: https://www.somatgold.pl/images/regulamin.pdf

 

 

 

SOMAT GOLD ZWROT ZAKUPU #CASHBACK

Email: info.edarmowe@gmail.com

 

© 2018 Edarmowe - darmowe próbki i gratisy