eDarmowe

 

24 stycznia 2019

W ramach Promocji Uczestnikowi przysługuje albo zwrot środków pieniężnych przeznaczonych przez Uczestnika na zakup wyłącznie jednego dowolnie wybranego Produktu (dalej: „Zwrot”) albo voucher promocyjny do e-sklepu Organizatora (dalej: „Voucher”). Zwrot dokonywany jest przez Organizatora na wskazane przez Uczestnika konto bankowe na podstawie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Promocji

 

W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi:

 

 1. Kupić w czasie trwania Promocji dowolnie wybrany Produkt
 2. Dokonać zapłaty za Produkt,
 3. Zachować oryginał dowodu zakupu Produktu (w przypadku, gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu wielu Produktów, Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia jednego dowolnie wybranego Produktu),
 4. Dokonać prawidłowego zgłoszenia do Promocji poprzez stronę internetową Promocji (wypełniając formularz zgłoszeniowy) w terminie od dnia 24 stycznia 2019 r. do dnia 2 marca 2019 r. zgodnie z warunkami wskazanymi w § 3 pkt 2 Regulaminu
  Link: http://www.wyprobujkikkoman.pl/#join

  Uwaga! Informacja z regulaminu:
  Dokonać wraz z produktem promocyjnym na jednym paragonie zakupu co najmniej 5 innych produktów, przy czym nie ma żadnego ograniczenia co do marki , jaki i kwoty każdego z tych pięciu produktów

 

Promocja trwa od dnia 24 stycznia 2019 r. do dnia 2 marca 2019 r. lub do wyczerpania puli Zwrotów, która wynosi 4 000 sztuk

 

Regulamin:

http://www.wyprobujkikkoman.pl/documents/Wyprobuj_za_darmo_Kikkoman.pdf

Lista produktów promocyjnych oraz kwoty maksymalnych zwrotów kosztów zakupu produktów promocyjnych.
 

 1. SOS SOJOWY 150ML KIKKOMAN (REGULAR)– MAKSYMALNA KWOTA ZWROTU DO 10 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ ZŁOTYCH);
 2. CYTRUSOWY SOS SOJOWY PONZU 250ML KIKKOMAN – MAKSYMALNA KWOTA ZWROTU DO 15 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE ZŁOTYCH)

 

WYPRÓBUJ ZA DARMO KIKKOMAN! #cashback

Email: info.edarmowe@gmail.com

 

© 2018 Edarmowe - darmowe próbki i gratisy